นครราชสีมา ,ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ ,Web Hosting , Web Design , Web Update , Timesmedia Webdesign Co.Ltd ::: www.timesmedia.co.th
 
 


  • show 10
  • show 20
  • show 30
  • show all

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

http://www.srimahapot.go.th
12 หมู่ 1 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โทร/โทรสาร 0-3727-9529

สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว

http://www.sabua.go.th
หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัทพ์/โทรสาร 0-375-35090

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

http://www.robmuang.go.th
ถนนโคกกะจะ-บัวลาย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2500

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

http://www.nontree.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 333 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-218382 / โทรสาร 037-218382

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

http://www.tambonbanpra.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์037-471345,037-452071 / โทรสาร 037-452070

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

http://www.kokthai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 99/1 หมู่ที่4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

http://www.bantam.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

http://www.muangkao.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

http://www.ksb.go.th
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 037-400252-4 โทรสาร 037-400254

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

http://www.wangdan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

http://www.kaengdinso.go.th
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร 037-486806

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

http://www.bupram.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-3748-6796

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

http://www.t-nakham.go.th
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

http://www.ladtakhean.go.th
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

http://www.hadnangkaew.go.th
ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25111